Nyheter

Viktig elservice i klassisk fabrik

Viktig elservice i klassisk fabrik

– Våra maskiner måste bara gå, därför är vårt samarbete så viktigt, konstaterar bröderna Peter och Johan Engelmann som driver familjeföretaget Sjuhäradbygdens färgeri – det enda kvarvarande färgeriet i landet. Här tillsamms med Christer Ingvarsson, Elektro-Emanuel i Skene.

På det enda kvarvarande färgeriet för garn i landet går maskinparken på högvarv. Här skattas Elektro-Emanuels industriservice högt:
– Vissa maskiner måste bara gå, därför är det ett väldigt viktigt samarbete, säger Johan Engelmann som tillsammans med brodern Peter driver det över 75 år gamla familjeföretaget.
Nu inne på fjärde generationen tillhör Sjuhäradsbygdens Färgeri med 20 anställda de anrika företag som lyckats navigera förbi alla blindskär i branschen. Och som nu ser en ökande efterfrågan på sina produkter. Det handlar framförallt om funktionstextilier och färgat garn. Vilket inte sällan hamnar i exempelvis Kasthalls exklusiva mattor.
– Vi försöker vara kompletta, det enda vi egentligen inte gör är att trycka mönster på textilierna, säger Johan Engelmann.
Maskinerna värms med ånga som görs av bioolja. Men det går också åt 1,7 miljoner kilowattimmar el om året till de många elmotorerna, kompressorerna och pumparna.
– Bara för tio år sedan gjorde vi av med väldigt mycket mer, vi jobbar hela tiden på att öka verkningsgraden i fabriken och få en effektivare styrning, säger bröderna.
Nyligen byttes exempelvis gammal belysning ut vilket minskade elförbrukningen avsevärt. Färgfabriken i Kinnahult räds inte heller nytänkande. Man deltar i utvecklingsprojekt där färg hämtas från alger och lökskal, liksom att färgen sprejas på tyget istället för det gängse badet.
– Vi vill ju erbjuda de mest miljövänliga alternativen, vi kan inte vara billigast, men i kvalitet och klimatsmarthet vill vi vara bäst, säger Johan Engelmann.
En utveckling pågår också mot att man köper in och själv förädlar olika produkter:
– Då blir vi heller inte så beroende av om det går bra eller dåligt för våra kunder.
Att kunna styra själva är eftersträvansvärt, konstaterar de.