VA Installation & automation

Från konstruktion till installation – av bl.a. avloppspumpstation & pumpstation

VAVatten är förutsättningen för allt liv

I det moderna samhället vill vi att vattnet kommer när vi skruvar på kranen. Minst lika viktigt är att vi renar avloppsvattnet. Vi vill inte att hav och sjöar ska förorenas. Både för att tillförseln av dricksvattnet och transporten/reningen av avloppsvattnet ska fungera i alla situationer krävs en sinnrik automation som får anläggningarna att fungera optimalt.
Och det är just detta vi är experter på.

På Elektro-Emanuel har vi lång erfarenhet av styr- och automatikutrustningar för VA-installationer. Vi levererar också avloppspumpstationer och pumpstationer i sin helhet, vilket för dig som kund blir såväl tryggt som enkelt och kostnadseffektivt.

Vi konstruerar, ritar och bygger alla apparatskåp i vår egen verkstad i Veddige

Och installerar med egen specialiserad personal. Vilket gör att kunderna kan få sina behov uppfyllda till hundra procent. Vi använder oss av de styrsystem som våra kunder efterfrågar. Kontroll över hela kedjan, från konstruktion till installation, borgar för en väl fungerande anläggning.

Automation av VA-anläggningar har blivit något av Elektro-Emanuels signum. Vi har utfört över 600 VA-installationer i Västsverige. Från Malmö i söder till Strömstad i norr.

Kontakta oss för leverans och installation av pumpstationer och avloppsstationer idag!