Tele, larm och säkerhet

Skydd mot brand och inbrott

Inbrottslarm, brandlarm

Tele, larm och säkerhet

Skydd mot brand, inbrott och andra ovälkomna händelser är viktigt i de flesta verksamheter. Vi har en särskild avdelning som arbetar med säkerhetslösningar. Inbrottslarm, passagesystem, porttelefoner, kameraövervakning, telefonsystem, datanät och KNX-system är några exempel på installationer vi utför.

Säkerhetslösningar

På Elektro-Emanuel finns en särskild avdelning som arbetar med säkerhetslösningar. Vi är certifierade som anläggarfirma för brandlarm, vilket innebär att våra anläggningar uppfyller högt ställda krav från försäkringsbolag och myndigheter. Vi arbetar förstås enbart med godkända produkter av hög kvalitet.

Brandlarm för företag

Ett rätt installerat och kvalitativt brandlarm kan vara en av de mesta lönsamma investeringar ett företag kan göra. Under årens lopp har vi installerat hundratals brandlarm i skolor, butiker och företag.

Sedan 2007 är vi certifierad anläggarfirma för brandlarm vilket garanterar optimal funktion och kvalitet i våra installationer. Brandlarmet anpassas efter våra kunders önskemål och behov. Exempelvis kompletterat med utrymningslarm i form av ljud, ljus eller tal.

Serviceavtal

Vi erbjuder också serviceavtal för säker funktion och lång livslängd för larmet.
Kontakta oss här.

Vi vet vad vi gör

Vi är certifierade för kvalitet och miljö enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001. Vi är stolta medlemmar i arbetsgivarorganisationen IN, Installationsföretagen, vilka är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi är registrerade som auktoriserad installatör hos Elsäkerhetsverket.

brandcert