Tele, larm och säkerhet

Skydd mot brand, inbrott och andra ovälkomna händelser är viktigt i de allra flesta verksamheter.

eltele

På Elektro-Emanuel finns en särskild avdelning som arbetar med säkerhetslösningar. Vi är certifierade som anläggarfirma för brandlarm. Vilket innebär att våra anläggningar uppfyller såväl försäkringsbolagens som myndigheternas högt ställda krav. Vi arbetar förstås enbart med godkända produkter av hög kvalitet.

brand

Inbrottslarm, passagesystem, porttelefoner, kameraövervakning, datanät, telefonsystem, KNX-normerat bussystem för Europa är några exempel på installationer vi är duktiga på.

 

brandcert

Brandlarm för företag

Brandlarm – En lönsam investering för företag!

brandlarm2

Ett rätt installerat och kvalitativt brandlarm kan vara en av de mesta lönsamma investeringar ett företag kan göra. Under årens lopp har vi installerat hundratals brandlarm i skolor, butiker och företag.

Sedan 2007 är vi certifierad anläggarfirma för brandlarm vilket garanterar optimal funktion och kvalitet i våra installationer. Brandlarmet anpassas efter våra kunders önskemål och behov. Exempelvis kompletterat med utrymningslarm i form av ljud, ljus eller tal. Vi erbjuder också serviceavtal för säker funktion och lång livslängd för larmet.

Kontakta oss här.