Entreprenad

 

Entreprenad

Många projekt på entreprenad

Vi har lång erfarenhet av entreprenad från stora byggprojekt inom stora organisationer. Installation av kraft, belysning, larm- och passagesystem. Elautomation på VA-verk, styr- och reglersystem och bygge av teknikutrustning är exempel på några uppdrag vi just nu har på entreprenad.

Vattenkraftverk i Kungälv.

Elektro-Emanuel har kontrakt med NCC om leveranser till bygget av ett nytt Vattenverk i Kungälv. Den näst största affären i företagets historia. Redan för ett år sedan kom Elektro-Emanuel att ingå i ett partneringprojekt för att ta fram ramhandlingar inför bygget av det nya verket:
– Att vi varit med från början är förstås jättebra, vi har kunna påverka vad som ska utföras och ingå i leveransen, säger Lars Börjesson, projektledare på Elektro-Emanuel.

Affären gäller komplett konstruktion av styrning, lågspänning, högspänning och installationer på plats. Att Elektro-Emanuel fått det stora uppdraget betraktar affärschefen Per Johansson på NCC:s avdelning för VA-process som närmast givet:
– Det finns ju bara ett fåtal företag i landet som kan det här med elautomation på VA-verk och Elektro-Emanuel är väl de som är bäst på detta, säger han.

Nya Vattenverk bygger man inte så ofta i Sverige, bara det gör projektet rätt så unikt. Totalt landar notan för hela bygget på 290 miljoner kronor. Och till våren startar installationerna i det nya vattenverket:
– Preliminärt räknar vi med att ha en fyra, fem man på plats under byggtiden på drygt ett år, berättar Lars Börjesson på Elektro-Emanuel. Vid halvårsskiftet 2018 beräknas det nya Vattenverket kunna tas i drift.

 

Förskolor på rad i olika stadier

De finns på ritstadiet, som betongplatta, under uppbyggnad eller precis färdiga.
Det råder förskoleboom hos Elektro-Emanuel.

I Varberg, Landvetter, Mölnlycke och Göteborg byggs det förskolor som aldrig förr. På kort tid har Elektro-Emanuel kontrakterats i bygget av ett 10-tal nya förskolor. De befinner sig i olika stadier; från projektering på pappret till precis färdiga att tas i bruk. Bara i Varberg har Elektro-Emanuel kontrakt gällande fem nya förskolor, varav en precis blivit klar.

Förskolor är ett eftersatt behov i många kommuner, där man måste bestämma sig om renovering eller nybygge. Befolkningen växer och det finns många förskolor byggda på 70-talet. Bostadsbyggande på ett ställe kan också resultera i behov av förskolor i ett helt annat område. I Varberg har behovet av förskolor lösts temporärt med paviljonger på flera ställen. Och nya förskolor ska nu ersätta flera sådana arrangemang. Det är både en stor kostnad och heller ingen långsiktig lösning med paviljonger.

I Kviberg utanför Göteborg uppförs just nu en av de större förskolorna, en byggnad i två våningar. Här jobbar tre montörer från Elektro- Emanuel med att installera kraft, belysning, larm- och passagesystem.
– Det speciella är kanske att det finns många rum som ska kunna låsas och larmas, det blir väldigt mycket kabeldragning, berättar Simon Karlsson, ledande montör på bygget som ska vara klart mot slutet av året. Numera har förskolorna också ofta blivit sina egna elproducenter:
– Solceller är något vi också ska installera här på förskolan i Veddige, berättar Hasse Thomasson, projektledare på Elektro-Emanuel för de många förskolebyggena.

 

Avloppsreningsverk i Borås

Uppdraget handlar om att leverera såväl styr- och reglersystem som bygge av teknikutrustning liksom installationer på plats i det nya avloppsreningsverket på Sobacken utanför Borås.

Bygget av ett nytt avloppsreningsverk i Borås är den största ordern i Elektro-Emanuels historia. Nu krävs ett stort antal nyanställningar:
– Det blir vår utmaning, vi har redan dragit igång rekryteringen, säger Anders Emanuelsson, glad VD på ElektroEmanuel. Det är som underentreprenör till multinationella Veolia som Elektro-Emanuel i november tecknade kontraktet värt omkring 40 miljoner kronor. Uppdraget handlar om att leverera såväl styr- och reglersystem som bygge av teknikutrustning liksom installationer på plats i det nya avloppsreningsverket på Sobacken utanför Borås.

– Vi valde Elektro-Emanuel på grund av att företaget har ett mycket gott namn bland tidigare kunder och byggare, de är också proffsiga i allt så vi känner oss väldigt komfortabla, säger Peter Hjelm, General Manager för Veolia VA-ingenjörerna som kontrakterats av Borås Energi och Miljö. Storordern gör att Elektro-Emanuel nu behöver öka sin personalstyrka drastiskt – från 55 till 75 elmontörer.

– Att lösa bemanningsfrågan är den stora utmaningen, troligen får vi även hyra in folk när arbetet drar igång sen höst nästa år, säger Anders Emanuelsson. Uppdraget med den nya reningsanläggningen kommer att påverka alla avdelningar inom Elektro-Emanuel. Men kanske särskilt filialen i Skene där numerären i det närmaste kan komma att fördubblas:
– Vi har 12 man där idag och kommer att behöva öka den styrkan med ytterligare tio medarbetare, fortsätter Anders Emanuelsson. Det nya reningsverket byggs med avancerad teknologi där bland annat spillvatten och fosfor återvinns. Hösten 2018 ska anläggningen stå klar och då betjäna hela Borås stad.
– Tekniskt sett är det inga nyheter för oss, däremot volymen och omfattningen av jobbet, konstaterar Anders Emanuelsson, VD på Elektro-Emanuel.

 

Detta är några exempel på pågående projekt, men vi har gjort många uppdrag på entreprenad inom olika områden. Kontakta oss gärna för mer information.