Solceller

Solceller

Solceller

 – Första månaden gav vår anläggning 20 procent mer el än vi hade räknat med, säger Jarl Nilsson, glad energiexpert på Elektro-Emanuel.

Drömmen om egen grön el inte bara en dröm.

11-300x197Lönsam el från solceller på taket!
Det har på kort tid blivit ekonomiskt möjligt också för vanliga villa-ägare, liksom företag – med solceller på taket. Statliga bidrag, sjunkande priser på solcellerna, liksom möjligheten att sälja överskottsel och elcertifikat, gör i dag investeringen lönsam.
Bild till höger; Representanter för Falkenbergs Sparbank, intresserade av att installera solel, på studiebesök hos Elektro-Emanuel i Kungsbacka.

 

Vi kan ta oss själva som exempel:
Vår egen stora anläggning på 42 500 W, installerad våren 2014, kostade knappt 700 000 kronor totalt. Med statliga bidrag och försäljning av den el vi inte behöver har den betalat sig på mindre än tio år. Därefter blir det ren vinst i resterande 20, 30 år…(I dag vet man inte exakt livslängden på en solanläggning, men den är minst 30 år). Bilden nedan; I hjärtat av anläggningen – Jarl Nilsson förklarar för studiebesökare hur solelen omvandlas till växelström.

21-300x197Så här fungerar det:
• Staten bidrar med 20-30% av investeringskostnaden.

• Som privatperson kan du välja mellan det statliga bidraget eller rotavdrag för installationsjobbet.

• Priset på försäljning av överskottsel varierar men beräknas hösten 2017 till 95-105 öre/kWh. Baserat på förväntade värden för skattereduktion, spotpris, elcertifikat och ersättning för nätnytta.

 

3-300x202Intresserar av att bli elproducent?

• Vi hjälper dig med alla beräkningar, ansökan om bidrag och all övrig pappersexercis förknippat med projektet.

• Vi har kunniga elektriker och kompetenta samarbetspartners inom solel-området.

Bilden till höger: Anläggningen har precis börjat producera ström!

 

 


Kontakta Jarl Nilsson, vår energiexpert på Elektro-Emanuel:
Direktnr: 0340-641457
SMS: 073-2741313
E-post: jalle@elektro-emanuel.se