Energideklaration

 Energideklaration – När ni bygger nytt

Energideklaration

Spara energi är ett måste

Elektro Emanuel arbetar aktivt med att utföra energideklarationer och föreslå energibesparing för våra kunder i Veddige, Varberg, Kungsbacka och Skene. Att spara energi är idag ett måste – både för miljön och plånboken.

Lagen om energideklaration för byggnader

Den som bygger nytt ska också se till att det finns en energideklaration för byggnaden senast 2 år efter det att byggnaden tagits i bruk. Detta enligt lag (2006:985) om energideklaration för byggnader. För att slå två flugor i en smäll kan uppföljning med verifiering av beräknade värden i energibalansberäkningen samordnas med en energideklaration för byggnaden. Vi på Elektro Emanuel utför alla typer av energideklarationer.

Energideklaration och energibalansberäkningar

Enligt lagen om energideklarationer (SFS 2006:985), Skall byggnader som till större del hyrs ut, eller som skall säljas, ha en gällande energideklaration.

Enligt BBR kap. 9 (BFS 2011:6) skall den specifika energianvändningen och byggnadens U-medelvärde beräknas vid nybyggnation samt verifiering av projekterad eleffekt för värme- och varmvattenproduktion samt värme till ventilation. Verifiering av beräknade värden mot verkligheten skall utföras senast 24 månader efter det att byggnaden har tagits i bruk och kan samordnas med en energideklaration enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. Elektro-Emanuel utför energibalansberäkningar samt verifiering av beräknade värden med energideklaration. Vi kan även erbjuda förslag på förbättrande konstruktioner och värmesystem med mera, för att energioptimera byggnaden. Vi är sedan 2008 behöriga att utföra energideklarationer.

Vi utför samtliga typer av energideklarationer: Enkla, Komplexa, Luftkonditionering. Vi arbetar i hela Halland, framförallt i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad, men även i Hylte, Göteborg och Skene. I samband med energideklaration utför vi alltid en energibesiktning av fastigheten. Vi kan även upprätta en separat rapport som tydligt beskriver lönsamma åtgärdsförslag.

Energikartläggning

Enligt lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266), skall energikartläggning genomföras vart 4:e år, uppdelning kan göras med 25% per år. Vi hjälper till med dessa kartläggningar och har goda referenser  då vi är effektiva och oftast hittar riktigt lönsamma åtgärder.

Vi hjälper givetvis små och medelstora företag också, som i de flesta fall kan erhålla ett bidrag på 50% av energikartläggningens kostnad, från antingen Länsstyrelsen, Region Halland eller Energimyndigheten. Läs mer i artikeln här.  Vi arbetar i hela Halland, framför allt i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad, men även i Hylte, Göteborg och Skene.

 

“Den grönaste elen är vit
– den kilowattimme som aldrig förbrukats…”

 

Vår energiavdelning kan erbjuda en helhetslösning

Från besiktning av fastigheten, förslag på sparåtgärder till utförande och uppföljning av själva åtgärderna. Vi har genomfört många projekt för energianalys, energiutredning och energibesparing under åren med goda erfarenheter och resultat från dessa entreprenader.

Vi kan även erbjuda beräkningar för verifiering av nybyggnadskraven enligt BBR kapitel 9.
Energibalansberäkningar och förslag på kostnadseffektiv energibesparing är vi experter på.
Vi utför också energideklarationer som enligt lag måste göras vid nybyggnation eller försäljning.

Ska ni bygga nytt eller bygga till?

Vid nybyggnation kan vi på Elektro Emanuel hjälpa er med:

  • Energibalansberäkning
  • Energideklaration
  • Energisamordnare
  • Kvalitetsansvarig, KA

Kontakta Jarl Nilsson, vår energiexpert på Elektro-Emanuel:
Direktnr: 0340-641457
SMS: 073-2741313
E-post: jalle@elektro-emanuel.se