Energibalansberäkning

Vi utför energibalansberäkning i Veddige, Varberg, Kungsbacka och Skene

Energibalansberäkning

Krav för energibalansberäkning

Vid nybyggnation måste byggnaden uppfylla vissa nybyggnadskrav för energibalansberäkning som bland annat begränsar byggnadens energianvändning för värme, kyla varmvatten och ventilation. Kraven som ska uppfyllas är enligt Boverkets byggregler 16 kap.9 (BFS 2011:26). Vid bygganmälan ska ett underlag bifogas som påvisar att projekterad byggnad klarar BBR:s nybyggnadskrav.

Vi kan leverera energibalansberäkning oavsett komplexitet

Underlaget kan vara i form av en energibalansberäkning, och vi på Elektro Emanuel kan leverera beräkningar oavsett komplexitet. Vid eventuella avvikelser från nybyggnadskraven ger vi förslag på förbättrande åtgärder. Vi kan även i byggnadens projekteringsstadium hjälpa till att utvärdera alternativa konstruktioner och och tekniska system för att komma fram till så energi- och kostnadseffektiva lösningar som möjligt. För att säkerställa att byggnaden inte överskrider nybyggnadskraven ska också beräknade värden följas upp och redovisas senast 2 år efter det att byggnaden tagits i bruk.

Spara energi med energibalansberäkning

Att spara energi är idag ett måste – både för miljön och plånboken. Sedan 2008 har Elektro Emanuel aktivt arbetat med att utföra energideklarationer och föreslå energibesparing för våra kunder i Veddige, Varberg, Kungsbacka och Skene.

Spara pengar med energibalansberäkning

Vår energiavdelning kan även erbjuda allt från energikartläggningar till förslag på sparåtgärder samt utförande och uppföljning av själva åtgärderna. Möjligheterna till kostnadseffektiva besparingar är stora. Liksom bättre arbetsmiljö och inomhusklimat. Enkla åtgärder kan betyda stora besparingar!

Vår energiavdelning kan erbjuda en helhetslösning

Från besiktning av fastigheten, förslag på sparåtgärder till utförande och uppföljning av själva åtgärderna. Vi har genomfört många projekt för energianalys, energiutredning och energibesparing under åren med goda erfarenheter och resultat från dessa entreprenader. Vi kan även erbjuda beräkningar för verifiering av nybyggnadskraven enligt BBR kapitel 9. Energibalansberäkningar och förslag på kostnadseffektiv energibesparing är vi experter på. Vi utför också energideklarationer som enligt lag måste göras vid nybyggnation eller försäljning.

Ska ni bygga nytt eller bygga till?

Vid nybyggnation kan vi på Elektro Emanuel hjälpa er med:

  • Energibalansberäkning
  • Energideklaration
  • Energisamordnare
  • Kvalitetsansvarig, KA