Energianalys

Energianalys/energiutredning/energikartläggning

Energianalys

 

Optimal energibesparing

Energianalys och energikartläggning genomförs för att, genom en grundlig genomgång av byggnaden, hitta de mest optimala energibesparingarna. Vi går igenom fastighetsdata, ritningar och energiförbrukning för byggnaden. Sedan genomförs en besiktning på plats tillsammans med fastighetsansvarig. Efteråt utvärderas möjliga energibesparingsåtgärder, och lönsamheten beräknas. Energiutredningen sammanfattas i en överskådlig rapport och presenteras för Er.

Vi hjälper er med energibesparingsförslag

Elektro-Emanuel kan utifrån energikartläggningen även hjälpa till med enklare energibesparingsförslag. Från att vid ett besök på plats muntligen ge förslag till energibesparande åtgärder, till att beräkna enstaka besparingsförslag.

Vid ett första ögonkast är det lätt att tro att alla förbättringar redan är gjorda, men ofta finns det en stor potential till förbättringar. Många gånger dyker även interna arbetsmiljö-, inneklimat eller produktionsfrågor upp, även detta tar vi hänsyn till, och inte sällan sker förbättringar även inom dessa områden.

Energideklaration

Enligt BBR 18 kap. 9 (BFS 2011:6) skall den specifika energianvändningen och byggnadens U-medelvärde beräknas vid nybyggnation samt verifiering av projekterad eleffekt för värme- och varmvattenproduktion samt värme till ventilation. Verifiering av beräknade värden mot verkligheten skall utföras senast 24 månader efter det att byggnaden har tagits i bruk och kan samordnas med en energideklaration enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.Elektro-Emanuel utför energibalansberäkningar samt verifiering av beräknade värden med energideklaration. Vi kan även erbjuda förslag på förbättrande konstruktioner och värmesystem m.m. för att energioptimera byggnaden. Vi är sedan 2008 behöriga att utföra energideklarationer.

Vi utför samtliga typer av energideklarationer:

  • Enkla
  • Komplexa
  • Luftkonditionering

I samband med energideklaration utför vi alltid en energibesiktning av fastigheten. Vi lämnar också en separat rapport som tydligt beskriver lönsamma åtgärdsförslag.

Energientreprenad

Elektro-Emanuel kan utföra hela eller delar av föreslagna åtgärder till fast pris eller på löpande räkning.

Projektering för energiåtgärder

Elektro-Emanuel projekterar och dimensionerar tänkta energibesparingslösningar.

Projektledning för energiåtgärder

Elektro-Emanuel kan tillhandahålla projektledare som också kan ansvara för kvalitetsansvaret i entreprenaden.

Energiuppföljning

Elektro-Emanuel kontrollerar kundens energianvändning efter överenskomna intervall, beräknar graddagar och informerar om anläggningens status.