Energibesparing & energideklaration

Energibesparing

Energibesparing – en lönsam investering

Vi har alla ett ansvar att ta hänsyn till vår miljö i så stor utsträckning som möjligt. Det finns olika direktiv och lagförslag som kräver minskad energiförbrukning och det finns mycket att tjäna på att göra fastigheter och anläggningar energieffektiva. Det är en lönsam investering att utföra energibesparande åtgärder. Med små, enkla medel kan vi tillsammans göra stor skillnad och skapa en hållbar framtid.

Vi utför energideklaration, energianalys, energibesparing, energibalansberäkning och energikartläggning i hela Halland. Framför allt i Varberg, Kungsbacka, Falkenberg och Halmstad, men även i Hylte, Göteborg och Skene. Vi är effektiva och kan ofta presentera riktigt lönsamma åtgärder.

“Den grönaste elen är vit
– den kilowattimme som aldrig förbrukats…”

 

Vi utför din energideklaration!

Elektro-Emanuel utför energibalansberäkningar samt verifiering av beräknade värden med energideklaration. Vi kan även erbjuda förslag på förbättrande konstruktioner och värmesystem med mera för att energioptimera byggnaden. Vi är sedan 2008 behöriga att utföra energideklarationer. Vi utför samtliga typer av energideklarationer. I samband med energideklaration utför vi alltid en energibesiktning av fastigheten. Vi lämnar också en separat rapport som tydligt beskriver lönsamma åtgärdsförslag.
Läs mer om energideklaration

Energianalys

Vår energiavdelning kan erbjuda en helhetslösning: Från besiktning av fastigheten, förslag på sparåtgärder till utförande och uppföljning av själva åtgärderna. Vi har genomfört många projekt för energianalys, energiutredning och energibesparing under åren med goda erfarenheter och resultat från dessa entreprenader.
Läs mer om energianalys

Energibalansberäkning

Vi kan även erbjuda beräkningar för verifiering av nybyggnadskraven enligt BBR kapitel 9. Energibalansberäkningar och förslag på kostnadseffektiv energibesparing är vi experter på. Vi utför också energideklarationer som enligt lag måste göras vid nybyggnation eller försäljning.
Läs mer om energibalansberäkning

Optimal energibesparing

Energianalys och energikartläggning genomförs för att, genom en grundlig genomgång av byggnaden, hitta de mest optimala energibesparingarna. Vi går igenom fastighetsdata, ritningar och energiförbrukning för byggnaden. Sedan genomförs en besiktning på plats tillsammans med fastighetsansvarig. Efteråt utvärderas möjliga energibesparingsåtgärder, och lönsamheten beräknas. Energiutredningen sammanfattas i en överskådlig rapport och presenteras för er.
Läs mer om energibesparing

Energikartläggning

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med er energianvändning? Och minska kostnaderna för energi? En energikartläggning är då första steget, och ditt företag kan nu få ekonomiskt stöd för att genomföra den. Ditt regionala energikontor hjälper dig också på vägen från ansökan till färdig energikartläggning. Vi hjälper er med dessa kartläggningar och har goda referenser  då vi är effektiva och oftast hittar riktigt lönsamma åtgärder. Vi arbetar i hela Halland, framför allt i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad, men även i Hylte, Göteborg och Skene.
Läs mer om energikartläggning

Som energisamordnare tar vi en helhetsöversyn

Alla i byggproceduren påverkar den slutliga energiförbrukningen, och som energisamordnare fungerar vi som rådgivare åt beställaren för att redan från start sätta rimliga krav på energianvändning och inneklimat. Vi tar en helhetsöversyn och samordnar energi- och inneklimatfrågor under hela byggprocessen med alla medverkande, från arkitekten och byggaren till VVS- och el-konstruktören.
Läs mer om energisamordnare

 

Lönsam el från solceller på taket!

Det har på kort tid blivit ekonomiskt möjligt både för villa-ägare och företag med solceller på taket. Statliga bidrag, sjunkande priser på solcellerna, liksom möjligheten att sälja överskottsel och elcertifikat, gör i dag investeringen lönsam.

Läs mer om solceller

 


Vi erbjuder dessa energitjänster & har gjort till följande kunder:

• Energibalansberäkning vid nybyggnation

• Energianalys/energiutredning/energikartläggning – Walters Bildelar

• Energientreprenader – Gebab

• Energideklaration – Kattegattcenter & LTN Fastigher i Falkenberg


Vill du läsa mer?