Elinstallation

En elinstallatör för flera olika behov.

Elinstallation

Vi utför elinstallation i Varberg, Kungsbacka, Veddige och Skene

Vi utför alla typer av elinstallationer som exempelvis belysning, säkerhetssystem, högspänning, kraft och databaserade styrsystem. Vi har mångårig erfarenhet av elinstallationer i såväl villa och lägenhet som uppdrag hos kommuner och företag. Vi projekterar, konstruerar och installerar med egen personal. Det ger oss kontroll över hela kedjan som slutligen resulterar i en väl fungerande installation av el.

Vi har bred erfarenhet

Under Elektro-Emanuels mångåriga verksamhet har vi utfört mängder med jobb och medverkat i ett stort antal projekt. Nedan visar vi några arbeten vi utfört på entreprenad:

Skola
Ett av några projekt är en av de största skolorna i landet byggt som passivhus. Projektet innebar ett totalt grepp över hela elinstallationen. Även tele, larm och passagesystem.

Infrastruktur
Till byggnation av pendeltågsstationer levererade och installerade vi under två års tid 10 000 meter värmekablar, 10 000 meter jordlinor i koppar, 30 000 meter kablar/ledningar, 2 550 armaturer och 25 000 meter kabelrör. I ett brobygge var vårt uppdrag bland annat att installera 1 900 armaturer, varav 400 inuti själva bron. Till detta krävdes 3 kilometer kabelstege och 25 000 meter kabel samt fyra av våra elektriker som under ett år monterade allt utanpå och inuti bron.

Reningsverk
I en kommunal storsatsning på ett reningsverk konstruerade vi styrningen för de automatiska processerna i verket samt installerade allt på plats. I ett annat reningsverk levererade vi även ett 10 kilovolts högspänningsställverk, apparatskåp samt transformator med byggnad.

Energi
Vi har effektiviserat energianvändningen för ett flertal företag där elförbrukningen minskat dramatiskt. Efter optimering av styrsystem för ventilation och pumpar samt byte från elpannor till bergvärme sjönk elförbrukningen på ett av företagen med hela 62 procent.

elinstallation2

Vi vet vad vi gör

Vi är certifierade för kvalitet och miljö enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001. Vi är stolta medlemmar i arbetsgivarorganisationen IN, Installationsföretagen, vilka är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi är registrerade som auktoriserad installatör hos Elsäkerhetsverket.