Aktuella projekt

Aktuella projekt

I över 80 år har vi arbetat med elinstallationer för den mer komplexa industrianläggningen. Här visar vi ett urval av projekt som pågår just nu, och som även kommer att pågå under flera år framöver.

Kungsbacka badhus

Totalentreprenad i partnering upphandling med Kungsbacka kommun som slutkund. 12000 kvm stor byggnad med 50 meters bassäng, 2st undervisningsbassänger, familjebad, gym och café. Utförandet påbörjat hösten 2018 och badet skall öppna våren 2020. Läs mer

Hisingsbron

Ett nytt landmärke i Göteborg! Älvsförbindelse som skall ersätta Götaälvbron. Totalentreprenad för Skanska/MTH bestående av kanalisation, kraft och belysning för tekniska utrymmen. Utförandet startar hösten 2018 och projektet skall vara klart 2022, sysselsätter 6-7… Läs mer

Ombyggnad stadshus Kungsbacka

Samverkansentreprenad med Flodéns Bygg och Kungsbacka kommun. Totalrenovering av 5500 Kvm kontorslokaler med nya system för kraft och säkerhet. Byggstart är september 2018 med färdigställande i november 2019. Ett arbetslag om som… Läs mer

Nybyggnad bostäder

Västra Sörse, Varberg 224 lägenheter i 11st hus som skall stå färdigt år 2021. Ca.22.000 arbetstimmar och arbetslag på 4-5 elektriker. Krokslätt, Mölndal 110 lägenheter skall stå klara 2019 på fd. Krokslätts… Läs mer

Tanums vattenverk

Samverkansentreprenad med NCC och Tanums kommun för framställning av 120 l vatten/sek. Utförandet startar hösten 2019 och projektet skall vara klart sommaren 2020, sysselsätter 2-3 montörer. Läs mer