Aktuella projekt

Aktuella projekt

I över 80 år har vi arbetat med elinstallationer för den mer komplexa industrianläggningen. Här visar vi ett urval av projekt som pågår just nu, och som även kommer att pågå under flera år framöver.

Lyckeskolan Kinna

Nybyggnad av 7-9 skola i Marks kommun som utförs i samverkan med Skanska Borås som beställare. Skolbyggnad på ca: 10.000 kvm och en idrottshall på ca: 3.900 kvm, med beräknad arbetstid för installation på… Läs mer

Idrottshall Kungsbacka

Entreprenaden avser projektering och installation av en byggnad innehållande två idrottshallar med tillhörande funktioner såsom bl.a. förråd, läktare, omklädningsrum, lärarrum m.m. Fastighetsarea uppgår till ca 3 830 kvm och skall byggas på rekordtid, skall vara… Läs mer

Fagerhultskolan i Hindås

Objektet avser nybyggnad av skola åk 4-9 för ca 450 elever samt tillbyggnad och viss ombyggnad av intilliggande befintlig idrottshall. Projektet utförs med Flodéns Byggnads AB som beställare och omfattar ca 5700 m2 BTA och… Läs mer

Mottagningsstation Östra Sjukhuset

Projektet är etablering av en ny mottagningsstation 12kV för elförsörjning i norra delen av sjukhusområdet. Ny redundant hjälpkraft 110 V DC för skydd, styr och manöver, ny redundant UPS för kraft till driftcentral, styr, manöver… Läs mer

Pannhuset

Nybyggnad av kontorshus i 6 våningar på Krokslättsfabrikers gamla industriområde i Mölndal för byggföretaget K21 Entreprenad AB. Totalt 2450 kvm kontorsytor som skall vara klara för inflyttning sommaren 2020. Läs mer

Kungsbacka badhus

Totalentreprenad i partnering upphandling med Kungsbacka kommun som slutkund. 12000 kvm stor byggnad med 50 meters bassäng, 2st undervisningsbassänger, familjebad, gym och café. Utförandet påbörjat hösten 2018 och badet skall öppna våren 2020. Läs mer

Hisingsbron

Ett nytt landmärke i Göteborg! Älvsförbindelse som skall ersätta Götaälvbron. Totalentreprenad för Skanska/MTH bestående av kanalisation, kraft och belysning för tekniska utrymmen. Utförandet startar hösten 2018 och projektet skall vara klart 2022, sysselsätter 6-7… Läs mer

Nybyggnad bostäder

Västra Sörse, Varberg 224 lägenheter i 11st hus som skall stå färdigt år 2021. Ca.22.000 arbetstimmar och arbetslag på 4-5 elektriker. Krokslätt, Mölndal 110 lägenheter skall stå klara 2019 på fd. Krokslätts… Läs mer

Tanums vattenverk

Samverkansentreprenad med NCC och Tanums kommun för framställning av 120 l vatten/sek. Utförandet startar hösten 2019 och projektet skall vara klart sommaren 2020, sysselsätter 2-3 montörer. Läs mer