Aktuella projekt

Aktuella projekt

I över 80 år har vi arbetat med elinstallationer för den mer komplexa industrianläggningen. Här visar vi ett urval av projekt som pågår just nu, och som även kommer att pågå under flera år framöver.

Kollaskolan Kungsbacka

För Kungsbacka kommun ska vi i partnering med Flodéns byggnads AB på Varlaskolan utföra en om- och tillbyggnad. Befintliga byggnader för vissa skolsalar ska rivas och skolan ska kompletteras med en tillbyggnad på skolgården med… Läs mer

Hindås vattenverk

Hindås nya vattenverk är en del av Härryda kommuns satsning på utbyggnaden av det kommunala vattenförsörjningssystemet som Peab skall bygga, och där Elektro-Emanuel är anlitade i totalentreprenad för samtliga el och styrsystem. När vattenverket står… Läs mer

Ombyggnad Getteröverket

Under två år skall Elektro-Emanuel utföra en totalentreprenad för att modernisera styrsystemet för Getteröns avloppsreningsverk, i uppdraget ingår konstruktion, ställverk, PLC och leverans av nya styrskåp med tillhörande installationsarbeten. Ombyggnaden medför även att kapaciteten kan… Läs mer

Mottagningsstation Östra Sjukhuset

Projektet är etablering av en ny mottagningsstation 12kV för elförsörjning i norra delen av sjukhusområdet. Ny redundant hjälpkraft 110 V DC för skydd, styr och manöver, ny redundant UPS för kraft till driftcentral, styr, manöver… Läs mer

Måsen Falkenberg

Lägenhetsprojekt i partnering med Skanska och FABO som slutkund, 35st smålägenheter (mest 1:or) som skall passa till de som skaffar sig sin första lägenhet. Unikt för projektet är en gemensam utrymme för swop där man… Läs mer

Nolhaga reningsverk

Nolhaga reningsverk i Alingsås har ett mycket stort renoveringsbehov och flera anläggningsdelar behöver byggas nytt, byggas om eller byggas till. Verket renar idag vatten från motsvarande ca 30 000 personer men behöver uppgraderas för att… Läs mer