Verksamhet

Vi utför alla typer av elinstallationer

Elinstallationer

Vi kan elinstallationer

I över 80 år har vi arbetat med elinstallationer och uppdragen sträcker sig från service av hushållsmaskiner till den större och mer komplexa industrianläggningen. Under dessa år har vi utvecklats från ett renodlat installationsföretag till specialister inom många områden. Det gäller exempelvis automation inom VA-området och säkerhetslösningar i form av larmanläggningar. Vi är certifierade för både kvalitet och miljö.

Vi har bred kompetens

Elinstallation
Vi utför alla typer av elinstallationer som exempelvis belysning, säkerhetssystem, högspänning, kraft och databaserade styrsystem. Vi har mångårig erfarenhet av elinstallationer i såväl bostäder som uppdrag hos kommuner och företag. Vi projekterar, konstruerar och installerar med egen personal. Det ger oss kontroll över hela kedjan som slutligen resulterar i en väl fungerande installation av el.

VA-Installation
Vi har lång erfarenhet av styr- och automatikutrustningar för VA‑installationer. Vi konstruerar och bygger alla apparatskåp i vår egen verkstad i Veddige och installerar med egen specialiserad personal. Kontroll över hela kedjan från konstruktion till installation, borgar för en väl fungerande anläggning.  Automation av VAanläggningar har blivit något av vårt signum då vi utfört över 600 VA-installationer i Västsverige.

Industriservice
De flesta industrimaskiner drivs av elektricitet och ett stopp kan bli mycket kostsamt. Ett flertal av våra kunder har slutit avtal med oss om industriservice och underhåll. Det kan innebära att vi finns på plats i kundens lokaler under arbetstid eller att vi rings in vid behov.

Elservice för privatpersoner
Vid nybyggnation och installationer i befintliga bostäder kan vi installera allt från exempelvis traditionell belysning till ljudanläggning, bredband, golvvärme och larmsystem. Vi reparerar och servar hushållsmaskiner och vitvaror av i stort sett alla märken och vi sköter pappersexercisen när det gäller ROT-avdrag.

Tele, larm och säkerhet
Skydd mot brand, inbrott och andra ovälkomna händelser är viktigt för oss alla. Vi har en särskild avdelning som arbetar med säkerhetslösningar. Inbrottslarm, passagesystem, porttelefoner, kameraövervakning, telefonsystem, datanät och KNX-system är några exempel på installationer vi utför. Vi är certifierade som anläggarfirma för brandlarm, vilket innebär att våra anläggningar uppfyller högt ställda krav från försäkringsbolag och myndigheter.

4-2