Nyheter

VA-satsning i Laholm

VA-satsning i Laholm

De installerar reningsverket. Fr v Ludvig Nordgren, Jesper Albrektsson, David Johansson, Kalle Paulsson och Martin Vendelstrand.

Laholms kommun satsar stort på att modernisera och bygga ut Ängstorps avloppsreningsverk. Nu inne i det mest intensiva skedet med fyra elmontörer på plats för installationerna.
– Verket är ju igång som vanligt så det krävs att vi samarbetar tätt med driftpersonalen för att undvika störningar, säger Martin Vendelstrand, projektledare på Elektro-Emanuel.

Och det tycker Örjan Persson, drifttekniker på verket, har fungerat bra:
– Vi har ju väldigt täta kontakter och vet vad som pågår, så det har inte varit några problem alls, säger han. Redan för ett år sedan startade rivning av gammal elutrustning och nu installeras apparatskåp, reservkraft och lågspänningsställverk bland annat. Såväl detta som själva konstruktionen har levererats av Elektro-Emanuel till Veolia som är totaltentreprenör för moderniseringen och utbyggnaden av reningsverket. I vilken bland annat ingår installation av en ny inloppspumpstation och nya slamsilos där restprodukterna hamnar efter rötning till biogas. Detta har då föregåtts av traditionell mekanisk, biologisk och kemisk rening.
– Förutom själva Laholm kommer vi också att kunna ta emot avlopp från Båstad och Veinge här, meningen är att reningsverken i Skummeslöv och Veinge ska läggs ner, berättar Örjan Persson. I dag är 9 500 personer anslutna till Ängstorp, vilket ökar till hela 33 000 när det tas i full drift under senvåren nästa år.