Nyheter

Tvåårig upprustning av Getteröverket

Tvåårig upprustning av Getteröverket


Getteröverket, som renar varbergsbornas vatten, ska genomgå en omfattande upprustning. Under två år ska Elektro-Emanuel bland annat leverera och installera ny utrustning och konstruera ett nytt styrsystem.
– Vi bygger för framtiden och förbereder för att kunna utveckla verket med fler processdelar, säger Tomas Bjurklint, driftchef på verket

Idag har Getteröverket en kapacitet att rena vattnet för 80 000 personer (pe). Men en hel del av utrustningen har börjat falla för åldersstrecket och behöver bytas ut:
– Många komponenter är föråldrade och numera svårt att hitta reservdelar till, en ny styrenhet, själva hjärtat i processen, är också nödvändigt för utbyggnaden, fortsätter Tomas Bjurklint.
Till verket på Getterön strömmar uppåt 17 000 kubikmeter avloppsvatten varje dygn. Reningen sker i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk med ett aluminiumbaserat flockningsmedel. Det renade vattnet släpps ut i en bäck vid naturreservatet medan slam hamnar i rötkammare i biogasanläggningen på området.
För Elektro-Emanuels del började förberedelserna nu i sommar, medan installationer på plats startar framåt årsskiftet:
– Det handlar bland annat om att dra in och fördela ny kraft liksom utbyte av befintliga styrskåp, berättar Lars Börjesson, projektledare på Elektro-Emanuel.
Eftersom reningsverket förstås också måste fungera under ombyggnadsprocessen kommer nya installationer ske parallellt med befintliga, och utbyte av en funktion i taget.
– Vi har ett jättelångt projekt framför oss, men satsningen gör att vi får en säkrare drift med automatiserade övervakningsprocesser, vi blir också mer flexibla när det gäller nya processdelar, säger Anders Hwatz, processingenjör på verket.
Ombyggnaden medför även att kapaciteten utökas uppåt de 140 000 pe som Getteröverket har tillstånd för.