Nyheter

Tio mil kabel och rör

Tio mil kabel och rör

Nu ska hela Getterön i Varberg förses med bredband via fiberkabel. Ett nytt stort uppdrag för Elektro-Emanuel som ska ha projektet klart i januari nästa år. – Det finns ett stort sug efter fibernät och vi har många förfrågningar om just detta, konstaterar Anders Emanuelsson, VD på Elektro-Emanuel.

I slutet av maj startade grävningarna för att lägga ner de rör som sedan fiberkabeln ska dras igenom. Totalt handlar det om över 100 000 meter rör och kabel som ska ge 330 hushåll på Getterön tillgång till bredband via fiberkabel. – Ett rätt så stort projekt, många vill ju ha fiber till sina hus nu eftersom Telia avvecklar kopparnäten i allt snabbare takt, säger Mikael Oresten på Melbye Scandinavia som levererar utrustning till projektet. Elektro-Emanuel är totalentreprenör för bredbandssatsningen på Getterön och anlitar Varbergs Anläggningsservice för själva markarbetena. – Det är väldigt viktigt att detta görs på rätt sätt, plaströren måste förläggas så att det inte blir problem när fiberkabeln sedan ska blåsas igenom rören, säger Peter Liljeberg som är platschef på företaget. Merparten av hushållen på Getterön har tackat ja till att fibernätet och för den förening som bildats för ändamålet är detta en stor satsning: – Ja, men intresset är stort, vi är 270 hushåll som hittills gått med i projektet, berättar Gert Bengtsson på elkonsultbolaget Effect som också konstruerat ritningarna. Jordbruksverket kan ge stöd till fibernät men i Varberg bidrar även Sparbankstiftelsen till sådana investeringar. – De är en stor och viktig motor i fiberutbyggnaden här, säger Gert Bengtsson som är teknisk ansvarig för projektet på Getterön där han har sitt sommarhus.