Nyheter

Stort sug efter grön teknik

Stort sug efter grön teknik

Laddstolpen – en het produkt.

Installationer av grön miljöteknik blir en allt större arbetsuppgift på Elektro-Emanuel. Både hos privatpersoner och företag.
– Efterfrågan på laddboxar för elbilar ökar jättemycket, och kommer definitivt att bli än större, säger Tobias Segerström, arbetsledare i Kungsbacka.
Framförallt växer nu efterfrågan hos företag och bostadsrättsföreningar:
– Där kan det också handla om att behöva få fram mer kraft förutom själva installationen av laddpunkten, fortsätter han.
Från och med i år ger också staten generösa bidrag till ägare av hus eller bostadsrätter som vill satsa på den gröna tekniken. Avdraget, högst 50 000 kronor per person och år, fungerar som rut och rot men är en egen skattereduktion. Och det fås direkt på fakturan från installatören och behöver alltså inte sökas för den som vill ha det. Detta bidrar staten med i form av skattereduktion vid installationen. För installationer som utförs, avslutas och betalas i år.
• Nätanslutna solceller – 15% av kostnaden för material och arbete.
• Lagring av egenproducerad elenergi – 50% av kostnaden för material och arbete.
• Laddningspunkt för elfordon – 50% av kostnaden för material och arbete.