Nyheter

Stor skola i Kungsbacka blir ännu större

Stor skola i Kungsbacka blir ännu större

Nu blir Kungsbackas största högstadium ännu större. Om- och tillbyggnaden är ett partneringprojekt där Elektro-Emanuel levererar elinstallationerna.
– Vi är väldigt nöjda med hur samarbetet och kommunikationen fungerar i projektet, säger Johanna Sodéus, projektledare på Kungsbacka kommun.
Med Flodén Byggnads AB i spetsen är det nästan 6 000 kvadratmeter stora bygget för 150 miljoner kronor nu inne i ett intensivt skede.
– Vi kommer att ha sex elmontörer på plats här framöver, berättar Anders Rahmn, projektledare på Elektro-Emanuel.
Från ett elevantal på 600 ökas kapaciteten till 900 i årskurserna 7-9 nästa höst:
– De får en fin ny och mångsidig idrottshall, större skolmatsal och nya lärosalar för ämnen som exempelvis musik, slöjd, bild och hemkunskap, fortsätter Johanna Sodéus.
Men även utemiljön kommer att påverkas i positiv riktning av projektet:
– Eftersom bland annat den gamla idrottshallen ska rivas kommer skolgården också att få ett lyft med bland annat ett utegym, berättar Johanna Sodéus.
Senaste ombyggnaden gjordes för 10 år sedan och även då var Elektro-Emanuel engagerade i bygget. Men denna gång är formen ett partneringprojekt som prisas av såväl Anders Rahmn som Johanna Sodéus:
– Med pandemin har det funnits utmaningar, men vi har ändå lyckats klara detta på ett bra sätt, anser de.
Till våren beräknas idrottshallen och de nya lärosalarna stå klara.