Nyheter

Stark uppgång för el- och säkerhetsservice i Kungsbacka

Stark uppgång för el- och säkerhetsservice i Kungsbacka

Stark uppgång för el- och säkerhetsservice i Kungsbacka

Satsning möter behovet

Efterfrågan på elservice och säkerhetslösningar ökar i Kungsbacka. Hela nio montörer jobbar nu enbart inom detta område. Understödda av en ny arbetsledare:
– Satsningen gör att vi nu får bättre möjligheter att möta behovet, säger Christer Ingvarsson på filialen i Kungsbacka.

Sedan något år tillbaka har elservicejobben ökat markant för elektrikerna i Kungsbacka. Ett exempel är renoveringen av Elon-butiken där jobbet handlar om allt från programmering av styrningar till installationer av kraft och belysning.
– Att ha en och samma firma som utför både larm och annat är ju ingen nackdel, behöver vi hjälp med något vet man ju var den finns, säger butikschefen Claes Halgren.

Nyligen anslöt ytterligare en montör till det växande gänget med elservice och säkerhetsteknik på schemat. Och i somras tillträdde Tobias Andersson jobbet som arbetsledare för larmmontörerna:
– Det gör att vi nu kan ge våra kunder snabbare service, säger han.

I Kungsbacka finns förutom en betydande erfarenhet inom larmsektorn även kompetens när det gäller KNX – en standard som exempelvis används för att styra olika funktioner i så kallade smarta hem:
– Vi både programmerar och driftsätter sådana anläggningar, berättar Tobias Andersson.

Han är också snart klar med utbildningen i allmän behörighet och ett ytterligare steg till kompetens som behörig ingenjör brandlarm är på gång:
– Det ingår i vår långsiktiga strategi för att kunna möta våra kunders behov på bästa sätt, säger Christer Ingvarsson, chef för Kungsbackafilialen.