Nyheter

Ställverk till salu

Ställverk till salu

Första kundbesöket på uppgraderad verkstad. Fr v Martin Vendelstrand, Lars Börjesson, Elektro-Emanuel, Andreas Johansson, elansvarig Alingsås kommun, Stefan Knapasjö, Aron Lagercrants, Peab och Bengt Mattsson, Sweco.

Elektro-Emanuel har haft sitt första kundbesök i den nya verkstaden. En delegation från Alingsås som rekade inför bygget av ett nytt reningsverk i kommunen:
– Vi vill ju se vad Elektro-Emanuel kan leverera och vilka tekniska lösningar som finns och kan passa oss, säger Andreas Johansson, elchef på Alingsås kommun.
Från att i stort sett enbart monterat ha apparatskåp tillverkas nu även ställverk på verkstaden i Veddige. En utbyggd lokal på 600 kvadratmeter, fyra gånger större än innan. Här växer nu ställverk fram i långa rader i de luftiga lokalerna. Vilket gör att besökare på plats kan studera tekniken i detalj:
– Det finns ju olika lösningar att titta på, vi vill ju att våra kunder ska få de mest optimala, säger Lars Börjesson, projektledare på Elektro-Emanuel.
Men det är inte bara lokalerna som blivit större och produkterna fler. Även själva arbetsmetodiken har genomgått en förändring:
– Vi ska jobba efter det som brukar kallas Toyotamodellen, på arbetsplatsen ska bara finnas det som behövs för jobbet, det ska inte behövas något letande nu, säger Anders Emanuelsson, VD på Elektro-Emanuel.
Det hela utgår från en japansk arbetsmetod 5S som står för sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana. Vilket leder till både ökad effektivitet, engagemang hos medarbetarna och en säkrare arbetsmiljö enligt utvärderingar som gjorts. På verkstaden arbetar nu sju personer där uppåt ett 20-tal ställverk och åtskilliga fler apparatskåp ska kunna produceras årligen.