Nyheter

Solanläggningen lockade besökare till öppet hus på taket i Kungsbacka

Solanläggningen lockade besökare till öppet hus på taket i Kungsbacka

Jan Johansson, Ingvar Bartholdsson och Kristoffer Stenström från Falkenbergs Sparbank informerades om solelanläggningen av Jarl Nilsson, Anders Emanuelsson och Christer Ingvarsson från Elektro-Emanuel.

Solanläggningen lockade besökare till öppet hus på taket i Kungsbacka

En hel delegation från Falkenbergs Sparbank tog tillfället i akt när Elektro-Emanuel höll öppet hus och demonstrerade sin nya solelanläggning.
– Vi är ju väldigt intresserade och ska lägga fram förslag om att investera i solel för vår styrelse, förklarar Jan Johansson, fastighetsansvarig på banken, intresset.

Den stora anläggningen på 42 500 W uppe på taket på Elektro-Emanuels lokaler i Kungsbacka tycker trion kan vara inspiration även för banken i Falkenberg:
– Vi har ju finansierat 34 vindkraftverk och fyra vatten-kraftverk så nu kan det vara dags för en solanläggning, och vi har gott om stora tak att placera den på, säger Jan Johansson. I dagsläget gör Sparbanken av med 650 000 kWh årligen. Två kylkompressorer är de största förbrukarna, men även all datautrustning drar en hel del el:
– Det är ju heller inte bara kostnaden som styr, det blir en väldigt stor miljövinst dessutom med solceller, resonerar trion. Uppe på taket i Kungsbacka fick också besökarna från Falkenberg siffror på den första månadens produktion.
– Det blev 20 procent mer el än vi hade beräknat, berättade Jarl Nilsson, Elektro-Emanuels