Nyheter

Snart ska nya bron bada i konstljus

Snart ska nya bron bada i konstljus

Petter Solberg och Emil Johansson monterar kabelstegar under nya Getteröbron i Varberg.

Den nya bron till Getterön i Varberg tar nu form. Under den förbereder Emil Johansson och Petter Solberg belysningen med montage av kabelstegar. Bropelarna ska belysas från olika positioner och vi ska även installera gatubelysning här, berättar Emil Johansson, ledande montör för jobbet.

Skapandet av den nya bron till Getterön har pågått i över ett år och är första steget i bygget av Varbergstunneln. Den nya bron blir både högre och längre för att ge plats åt dubbelspåren därunder. Bron är en så kallad kontinuerlig balkbro, byggd i fem spann med sex stöd vilket krävt omkring 2 500 kubikmeter betong. Konstruktionen gör det möjligt med med gång- cykel- och biltrafik på båda sidor om dubbelspåret under bron. Liksom på båda sidor av vägen över bron som Implenia bygger på uppdrag av Trafikverket.
För Elektro-Emanuels del handlar det nu om att i första hand montera kabelstegarna för elen. Ett jobb som bitvis behöver göras krypande i en portal som skapats under bron men över järnvägsspåren där trafiken pågår som vanligt. Detta för att sedan kunna sätta ljus på den nya skapelsen. Bron och dess pelare ska belysas såväl uppifrån som nerifrån. Även gatubelysning på själva bron ingår i projektet.
– Det är inte så väldigt många timmar som ingår i projektet, men det innehåller rätt mycket material, som armaturer och liknande, berättar Anders Emanuelsson som projektleder jobbet.
Bron planeras att öppna för trafik den 21 augusti i år.