Nyheter

Snart klart för start på Tjörn

Snart klart för start på Tjörn

Ludvig Nordgren (ledande montör) och Victor Tunefjord gör snart de sista installationerna på Ängholmens reningsverk.

Bygget av nya avloppsreningsverk på Tjörn går in på upploppet. Därmed också över tre års arbete på ön för Elektro-Emanuel: – Vi är väldigt nöjda med hur våra entreprenörer hanterat projekten i sin helhet, säger Pascal Karlsson, teknisk chef och projektledare på Tjörns kommun.

Redan under 2013 påbörjades första etappen av Ängholmens reningsverk. Därefter har också ett reningsverk i Höviksnäs byggts och nu är andra etappen av Ängholmens reningsverk snart till ända. Därmed också ett av kommunens största investeringsprojekt någonsin, totalt 180 miljoner kronor:
– Så har vi också byggt för årtionden framåt, säger Pascal Karlsson. När Ängholmen, med en reningskapacitet på 30 000 pe, tas i drift till sommaren avvecklas samtidigt de gamla reningsverken i Skärhamn och Kyrkesund. Verket med BOD-rening samt datoriserad styrning av den biologiska och mekaniska reningsprocessen betjänar då hela västra Tjörn inklusive fiskeindustrin på Klädesholmen. Fram till i slutet av november hade Elektro-Emanuel fyra man på plats för installationerna. Komplett el, styrfunktioner och ställverk tillhör det som levererats till projektet.
– Rent allmänt har det fungerat väldigt bra, projektet har följt både tidplan och budget, säger Pascal Karlsson, teknisk chef på Tjörn.