Nyheter

I skolbänken för säkerhet i jobbet

I skolbänken för säkerhet i jobbet

Tommy Keränen ledde kursen för ett 20-tal av Elektro-Emanuels personal om metoder som gör det farliga eljobbet säkrare.

Att arbeta med el är en farlig sysselsättning. Flera tillbud inträffar varje år och det vill Elektro-Emanuel motverka. I slutet av maj sattes därför ett 20-tal medarbetare på skolbänken: – Vi vill att vår personal ska ha rätt kunskaper och att inga tillbud ska inträffa, säger Anders Emanuelsson, VD på Elektro-Emanuel.

Statistiskt sett sker de allvarligaste elolyckorna då elektrikern jobbat i flera år och blivit varm i kläderna.
– Det verkar bero på att man med tiden slappnar av, därför är det viktigt att uppdatera kunskaperna med jämna mellanrum, säger Mattias Fahlgren, regionchef på elbranschens utvecklings- och utbildningscenter, EUU, som ordnar endagskursen. Kursen ger kunskaper i standarden SS-EN 50 110-1, skötsel av elanläggningar. Och innehåller exempelvis hur man gör riskbedömningar och vidtar förebyggande åtgärder. Även arbetsmetoder vid jobb med spänning, nära spänning och utan spänning gås noggrant igenom.
– Alla kan nog behöva en påminnelse om detta, tyvärr är det ju så att eltillbuden verkar öka, det är inget vi kan blunda för, säger Anders Emanuelsson. Det finns inget krav på att installationsföretag ska genomföra denna typ av utbildning. Bara en rekommendation att så ska ske vart tredje år.
– Vi skulle ju gärna se att alla installationsföretag erbjöd sina anställda den här utbildningen, men så är det inte i dag, konstaterar Mattias Fahlgren på Elbranschens Utvecklings och Utbildningscenter.