Nyheter

Samling med givande möten

Samling med givande möten

På kö för utfrågning. Arbetsledarnas intervjuer med sina medarbetare var en av ingredienserna på konferensen.

Genomgång av projekt och grupparbeten stod bland annat på schemat när Elektro-Emanuel tog merparten av personalstyrkan på konferens till Mallorca.

Resan, i månadsskiftet maj/juni, var både innehållsrik och lyckad:
– Ja, det tycker jag, nu har alla lite bättre koll på allt vi gör och dessutom ansikten till namnen, säger VD:n Anders Emanuelsson. Elektro-Emanuel har på senare år anställt en stor skara nya medarbetare. Ett vidsträckt geografiskt arbetsområde gör att alla inte träffats tidigare. Med lära-känna-intervjuer råddes bot på detta:
– Det tog ju sin tid att gå igenom 70 personer, konstaterar Anders Emanuelsson.
Såväl stora pågående projekt, som kommande, fick också sin genomlysning. Liksom den avslutade storordern i Borås, avloppsreningsverket Sobacken:
– Det är ju vårt största projekt hittills, någon hade räknat ut att all kabel vi använde skulle räckt två varv runt Mallorca, berättar Anders Emanuelsson…