Nyheter

Säkrad kraft på sjukhuset i Varberg

Säkrad kraft på sjukhuset i Varberg

– Förutom den nya reservkraften här har hela anläggningen fräschats upp, berättar Lars Börjesson som lett det årslånga projektet på sjukhuset i Varberg.

Nu är strömmen säkrad på sjukhuset i Varberg. Ombyggnader samt ytterligare en anläggning för reservkraft har installerats.
– Hela anläggningen är uppfräschad och kommer att stå sig i minst 20 år till, säger Lars Börjesson, projektledare på Elektro-Emanuel.

Två nya dieselgeneratorer har levererats av Elektro-Emanuel i samarbete med Coromatic i Östersund. Aggregaten är på 10,5kV/2 MVA vardera.
– En enda maskin klarar i stort sett av att driva hela sjukhuset, berättar Lars Börjesson.
Med 90 000 liter i dieseltanken kan sjukhuset försörjas med el i drygt en vecka. Tillsammans blir de en backup för den redan befintliga reservkraften med motsvarande kapacitet. Elektro-Emanuel har också levererat lågspänningsställverk producerade i Veddige. Liksom projektering av konstruktionen för både hög- och lågspänning. En stor uppgift för arbetsstyrkan på mellan sex och åtta montörer har även varit utbyte av 38 reläskydd i den gamla anläggningen:
– Vi har jobbat med att installera detta samtidigt som sjukhuset varit i full drift, det har varit en utmaning att hitta bra lösningar, men roligt och väldigt utvecklande, säger David Johansson, ledande montör för arbetet. I våras provkördes systemen med varandra vilket gav grönt ljus för funktionen:
– Sjukhuset har nu en väldigt gedigen strömförsörjning, konstaterar Lars Börjesson.