Nyheter

Säkrad drift på Strängbetong

Säkrad drift på Strängbetong

– Det funkar jättebra och har underlättat min vardag, säger underhållschefen Kjell Svensson (t v), som nu bara behöver beställa jobben av montörerna Johan Karlsson och Anton Ivarsson – Elektro-Emanuels nya serviceteam på Strängbetong i Veddige.

Elektro-Emanuel tar över industriservicen på Strängbetong i Veddige. Två elektriker stationeras där för att hålla hjulen igång:
– Lösningen har förenklat min vardag mycket, det här funkar jättebra, konstaterar Kjell Svensson, underhållschef på företaget.
Sedan en av Strängbetongs två egna elektriker slutat i våras blev behovet stort att hitta ny personal med behörighet till fabriken:
– Utan elektriker stannar allt här jättefort, säger Kjell Svensson.
Lösningen blev att lägga ut jobbet på Elektro-Emanuel som på kuppen också fick ytterligare en medarbetare.
– Det är roligt att ha fått förtroendet, Strängbetong är ju en stor och viktig industri i den här regionen, säger Anders Emanuelsson, VD på Elektro-Emanuel.
Även Strängbetong, med 100 anställda i fabriken och ytterligare runt 50 på kontoret i Veddige, är nöjda med utfallet. Och fabrikschefen ser också andra fördelar med upplägget:
– Med den här lösningen blir det också smidigare för oss att få till egna projekt när vi har Elektro-Emanuel i ryggen, säger Mike Olsson.
För underhållschefens del har tid nu frigjorts från letande efter elektriska komponenter:
– Det var ju tidskrävande, allt detta sköts nu helt utan min inblandning, nu har vi ett självgående team, konstaterar Kjell Svensson nöjt.
För Anton Ivarsson, som nu fått en fast arbetsplats efter flera år på olika projekt, är också jobbet delvis annorlunda:
– Här handlar det mycket om felsökning, och det är ju utvecklande, säger han.
Strängbetong i Veddige är en av sju fabriker i hela landet som tillverkar betongkomponenter till byggmarknaden. Den största produkten är håldäck som utgör bjälklag i många byggen och levereras till hela södra Sverige.