Nyheter

Renoverad rening i Kullavik

Renoverad rening i Kullavik

Nytt och fräscht. Mats Bäckman, Kungsbacka kommun, Lars Eklund, VA-ingenjörerna samt Anders Rahmn, projektledare på Elektro-Emanuel besiktigar reningsverket.

Renoverad rening i Kullavik

Nu klarar reningsverket i Kullavik dubbelt så många boende. I somras slutbesiktigades det renoverade och moderniserade avloppsreningsverket:
– Nu som tidigare har Elektro-Emanuel skött eljobbet, bekymmersfritt och jättebra, lovordar Mats Bäckman, processingenjör i Kungsbacka.

Redan 1988 utförde Elektro-Emanuel installationerna i Kullaviks då 18 år gamla reningsverk som byggdes ut för att klara 10 000 personers avlopp. Men trakten är populär och folkmängden har stadigt ökat sedan dess:
– Vi slog i taket, något måste göras, först funderade vi på att pumpa till Ryaverken i Göteborg, men det här blev ju en bättre och billigare lösning, konstaterar Mats Bäckman.

För två år sedan började ombyggnaden av verket med Veolia-VA-ingenjörerna som totalentreprenör. Verket har sedvanlig mekanisk och biologisk process för fosfor- och kväverening. Ett nytt processteg har dock tillkommit där mikrosand och järnklorid tillsätts för effetktivare rening. Elektro-Emanuel har byggt processautomationen, liksom apparatskåp och slutligen installerat allt på plats i reningsverket.
– Elmässigt har det skötts väldigt bra, det är kunnigt folk som utfört perfekta jobb och dokumentation, det är bekymmerfritt att ha med Elektro-Emanuel att göra, och blir det fel fixar man det utan snack, precis så här vill vi ha det, summerar Mats Bäckman nöjt.

Redan i maj startades verket och körs nu på prov av entreprenören Krüger under ett år.
– Vi vill ju se att verket klarar av det man lovat, förklarar Mats Bäckman.

Totalt hamnar slutnotan för det nygamla reningsverket på mellan 60 och 70 miljoner kronor. Men så är det också framtidssäkrat för