Nyheter

Renar utsläppen på Tjörn

Renar utsläppen på Tjörn

Tjörns kommun satsar på ett renare hav och investerar över 140 miljoner kronor på om- och tillbyggnad av reningsverk. Ledande montören Carl Selin och projektledaren Lars Börjesson har precis slutfört arbetet på Höviksnäs reningsverk, nu väntar Ängholmen etapp två…

Tjörns kommun storsatsar på sina reningsverk. Ytterligare en ombyggnad, Höviksnäs, är precis klar. Och nu väntar nya uppdrag för Elektro-Emanuel när Ängholmen etapp två drar igång. – Vi har jobbat kontinuerligt med reningsverken på Tjörn sedan hösten 2013, berättar Lars Börjesson, projektledare på Elektro-Emanuel.

Det gamla reningsverket i Höviksnäs har fått en ny tillbyggnad och en rejäl uppdatering av reningsprocessen. – Vi har byggt för att klara framtida anslutning och infört kompletterande kväverening, berättar Mina Mafinejadasl, VA-chef på Tjörn. För Elektro-Emanuels del började jobbet med installation av el och styrning av processerna våren 2014. Från verkstaden i Veddige har också apparatskåp och ställverk levererats till Höviksnäs. – Två man har jobbat på plats med detta, även programmering av processtyrningen har förstås ingått, berättar Lars Börjesson. Från kommunens sida är man klart nöjd med hur arbetet med reningsverken fortskridit: – Det har helt enkelt funkat väldigt bra, vi har ett gott samarbete och det har varit givet att Elektro-Emanuel fortsätter hjälpa oss, säger Mina Mafinejadasl. I slutet av september startar jobbet med Ängholmens reningsverk, etapp två. En helt ny byggnad är där under uppförande och färdigbyggt till sommaren 2017 ska verket klara 30 000 pe. – Det gör att vi kan avveckla två gamla reningsverk i Kyrkesund och Skärhamn och leda allt avlopp från Västra Tjörn till Ängholmen, fortsätter VA-chefen. Processerna vid de ombyggda reningsverken är likartade med datoriserad övervakning och styrning av den biologiska och mekaniska reningen.

Tjörns kommun satsar på ett renare hav och investerar över 140 miljoner kronor på om- och tillbyggnad av reningsverk. Ledande montören Carl Selin och projektledaren Lars Börjesson har precis slutfört arbetet på Höviksnäs reningsverk, nu väntar Ängholmen etapp två…