Nyheter

Projekten som är både stora och speciella: Bron

Projekten som är både stora och speciella: Bron

Göteborgs Stads bild av nya Hisingsbron när den tas i bruk om två år – 2021.

Nu är jobbet med Göteborgs kommande landmärke, Hisingsbron, i full gång. Inuti broramperna installeras kraft, belysning , säkerhetssystem, ställverk och transformatorer.
– Det är inte så många anläggningsdelar men omfattningen av arbetet gör det ändå till ett av våra absolut största projekt, säger Henrik Vendelstrand, Elektro-Emanuels projektledare.

Redan för tre år sedan påbörjade han beräkningarna av projektet som sträcker sig fram till 2021. Då ska den 12 meter höga bron vara klar för bilar, bussar, spårvagnar, cyklar och gående över Göta älv. Och ett lyftspann i mitten ge 28 meters fritt segelutrymme för sjöfarten under den. Det är delar av kraftförsörjningssystemet till bland annat denna mittdel som nu installeras i ramperna på ömse sidor älven.
– Förutom driftutrymmen för själva bron ska även annan infrastruktur in i broramperna, förklarar Henrik Vendelstrand.
Projektet kommer att genomföras i flera etapper, broramp och tråg på norra respektive södra älvstranden samt kollektivtrafikbro med ramper vid Nils Ericssonplatsen och Östra Hamngatan.
– Först efter årsskiftet kommer det att bli full pådrag och då krävs många montörer på plats här.
Elektro-Emanuels uppdrag är leverera och installera kabelstegar, kraftförsörjning i form av nätstationer med transformatorer och hög- och lågspänningsställverk, liksom drygt 1000 m² installationsgolv. Arkitektonisk belysning är en stor del av leveransen där brobalkars sidor, bropelare och rampväggar skall belysas. Liksom säkerhetssystem med brand och inbrottslarm. Totalt handlar det om 50 ton kabel, 2,5 kilometer av den grövsta sorten samt 1000-tals ljusarmaturer för belysning både inifrån och utanför bron.
– Eftersom det handlar om installationer i trafikmiljö krävs också ett robust material för att klara den omgivningen, säger Henrik Vendelstrand.
Förutom att det inte handlar om något vanligt ”byggjobb” sticker projektet ut också på ett annat sätt:
– Att vara med om bygget av det som kommer att bli ett landmärke i Göteborg för lång tid framöver är förstås roligt, säger han.
Totalt jobbar i dag omkring 200 personer med broprojektet där Skanska tillsammans med MT Højgaard har generalentreprenaden. Det hela leds från ett stort projektkontor på Hisingssidan. Charlotte Falke, som är kommunikationsansvarig för projektet på Trafikkontoret i Göteborg, är nöjd med hur allt fortskridit hittills:
– Vi bygger bron tillsammans och vi arbetar mycket bra ihop och odlar en trevlig arbetskultur tillsammans, säger hon.