Nyheter

Projekten som är både stora och speciella: Badhuset

Projekten som är både stora och speciella: Badhuset

Gänget som installerar badhuset och precis gjort 50-meters bassängen klar. Fr v Emil Johansson, Jesper Albrektsson, Martin Johansson, Fredrik Skantze, Rasmus Sävås (ledande montör) och Olle Sörqvist.

Nya badhuset i Kungsbacka tar form – ett av Elektro-Emanuels större pågående projekt. Och installationerna i 50-meters bassängen har precis blivit klara:
– Vi jobbar i etapper, och arbetet kommer att intensifieras nu till sommaren, berättar Rasmus Sävås, ledande montör på bygget.

Redan för ett år sedan startade han med installationer i bottenplattan. Nu är den 17 meter höga byggnaden i trevåningar på plats. Där ett flertal bassänger, gym, kafé och relaxavdelning bland annat ska färdigställas framöver.
Att ett badhus är en komplicerad historia och knappast något dussinjobb håller Rasmus Sävås med om:
– Det är många specialinstallationer, och det gäller att ha rätt material till de olika arbetsmomenten i huset, säger han.
Ett exempel är den undervattensbelysning som ska installeras i en av bassängerna och även ska kunna styras i olika färger.
– En hel del centraler och ställverk ska också installeras, fortsätter Rasmus Sävås, vilket krävs för driften av det stora badhuset på
12 000 kvadratmeter.
Förutom de sedvanliga ritningarna på papper använder han sig också av 3D-modeller för planeringen av hur jobben ska utföras:
– Det underlättar ju för att kunna göra allt så bra som möjligt, säger han.
I slutet av maj jobbade sju montörer med kabeldragning och olika installationer. En arbetsstyrka som dock kommer att behöva utökas.
– I sommar går vi in i ett intensivare skede och då krävs nog en handfull flera montörer på plats, säger Rasmus Sävås.
På Kungsbacka kommun är man klart nöjda med hur arbetet hittills fortskridit:
– Det flyter ju på jättefint, tidsplanen följs och det är fin stämning på arbetsplatsen, säger Jenny Törn, projektledare på kommunen.
Badhusbygget är ett partneringprojekt med byggföretaget Betonmast i spetsen som har samverkansavtalet med kommunen. Framåt våren nästa år beräknas anläggningen kunna slå upp portarna för en badsugen allmänhet.