Projekt: Skårbyskolan Kungsbacka

Skårbyskolan Kungsbacka

Skårbyskolan Kungsbacka

Rekordsnabb nybyggnad av skola för ca 620 elever inklusive komplementbyggnader, storkök och fullmåttsidrottshall som skall stå färdig till hösten 2023.
6-9 Skolan uppförs i samband med exploateringen och utvecklingen av stadsdelen Björkris 2 i Kungsbacka med skolbyggnaden inklusive länk mot idrottshallen som omfattar ca 8600m2 BTA och Idrottshall på ca 2780m2 BTA.