Projekt: Ombyggnad stadshus Kungsbacka

Ombyggnad stadshus Kungsbacka

Ombyggnad stadshus Kungsbacka

Samverkansentreprenad med Flodéns Bygg och Kungsbacka kommun.
Totalrenovering av 5500 Kvm kontorslokaler med nya system för kraft och säkerhet.
Byggstart är september 2018 med färdigställande i november 2019.
Ett arbetslag om som mest 6-7st elektriker kommer utföra projektet.