Projekt: Ombyggnad Getteröverket

Ombyggnad Getteröverket

Ombyggnad Getteröverket

Under två år skall Elektro-Emanuel utföra en totalentreprenad för att modernisera styrsystemet för Getteröns avloppsreningsverk, i uppdraget ingår konstruktion, ställverk, PLC och leverans av nya styrskåp med tillhörande installationsarbeten. Ombyggnaden medför även att kapaciteten kan utökas uppåt de 140 000 pe som Getteröverket har tillstånd för.