Projekt: Nybyggnad bostäder

Nybyggnad bostäder

Nybyggnad bostäder

Västra Sörse, Varberg
224 lägenheter i 11st hus som skall stå färdigt år 2021.
Ca.22.000 arbetstimmar och arbetslag på 4-5 elektriker.

Krokslätt, Mölndal
110 lägenheter skall stå klara 2019 på fd. Krokslätts fabriksområde.
Tre montörer är just nu engagerade i projektet.