Projekt: Mottagningsstation Östra Sjukhuset

Mottagningsstation Östra Sjukhuset

Mottagningsstation Östra Sjukhuset

Projektet är etablering av en ny mottagningsstation 12kV för elförsörjning i norra delen av sjukhusområdet. Ny redundant hjälpkraft 110 V DC för skydd, styr och manöver, ny redundant UPS för kraft till driftcentral, styr, manöver samt nödbelysning uppförs. Ett stort högspänningsprojekt inkl. stationsstyr och scada som skall göras klart under 2020.