Projekt: Kollaskolan Kungsbacka

Kollaskolan Kungsbacka

Kollaskolan Kungsbacka

För Kungsbacka kommun ska vi i partnering med Flodéns byggnads AB på Varlaskolan utföra en om- och tillbyggnad. Befintliga byggnader för vissa skolsalar ska rivas och skolan ska kompletteras med en tillbyggnad på skolgården med ca 3500 kvm i 3 plan. En om-och tillbyggnad av ett mottagningskök med tillhörande matsal inkluderas i dessa ytor. Därtill ska det byggas en ny idrottshall om ca 2400 kvm.