Projekt: Hisingsbron

Hisingsbron

Hisingsbron

Ett nytt landmärke i Göteborg! Älvsförbindelse som skall ersätta Götaälvbron.
Totalentreprenad för Skanska/MTH bestående av kanalisation, kraft och belysning för tekniska utrymmen. Utförandet startar hösten 2018 och projektet skall vara klart 2022, sysselsätter 6-7 montörer i flera år.