Projekt: Hindås vattenverk

Hindås vattenverk

Hindås vattenverk

Hindås nya vattenverk är en del av Härryda kommuns satsning på utbyggnaden av det kommunala vattenförsörjningssystemet som Peab skall bygga, och där Elektro-Emanuel är anlitade i totalentreprenad för samtliga el och styrsystem.

När vattenverket står klart ska det kopplas ihop med de andra delarna i vattenförsörjningsprojektet: en råvattenpumpstation med intags- och överföringsledningar, en högvattenreservoar och nya överföringsledningar som transporterar vatten mellan Landvetter och Hindås. Det nya vattenverket kommer att leverera 60 liter dricksvatten i sekunden.