Kollaskolan Kungsbacka

Kollaskolan Kungsbacka

För Kungsbacka kommun ska vi i partnering med Flodéns byggnads AB på Varlaskolan utföra en om- och tillbyggnad. Befintliga byggnader… Läs mer

Hindås vattenverk

Hindås nya vattenverk är en del av Härryda kommuns satsning på utbyggnaden av det kommunala vattenförsörjningssystemet som Peab skall bygga,… Läs mer

Ombyggnad Getteröverket

Under två år skall Elektro-Emanuel utföra en totalentreprenad för att modernisera styrsystemet för Getteröns avloppsreningsverk, i uppdraget ingår konstruktion, ställverk,… Läs mer

Måsen Falkenberg

Lägenhetsprojekt i partnering med Skanska och FABO som slutkund, 35st smålägenheter (mest 1:or) som skall passa till de som skaffar… Läs mer

Nolhaga reningsverk

Nolhaga reningsverk i Alingsås har ett mycket stort renoveringsbehov och flera anläggningsdelar behöver byggas nytt, byggas om eller byggas till. Läs mer