Värnamo Sjukhus kraftförsörjning

Kollaskolan Kungsbacka

För Kungsbacka kommun ska vi i partnering med Flodéns byggnads AB på Varlaskolan utföra en om- och tillbyggnad. Befintliga byggnader… Läs mer

Hindås vattenverk

Hindås nya vattenverk är en del av Härryda kommuns satsning på utbyggnaden av det kommunala vattenförsörjningssystemet som Peab skall bygga,… Läs mer

Ombyggnad Getteröverket

Under två år skall Elektro-Emanuel utföra en totalentreprenad för att modernisera styrsystemet för Getteröns avloppsreningsverk, i uppdraget ingår konstruktion, ställverk,… Läs mer

Skårbyskolan Kungsbacka

Rekordsnabb nybyggnad av skola för ca 620 elever inklusive komplementbyggnader, storkök och fullmåttsidrottshall som skall stå färdig till hösten 2023. Läs mer

Nolhaga reningsverk

Nolhaga reningsverk i Alingsås har ett mycket stort renoveringsbehov och flera anläggningsdelar behöver byggas nytt, byggas om eller byggas till. Läs mer