Nyheter

Partneringbygge igång

Partneringbygge igång

Jonathan Henriksson, ledande montör på förskolebygget, ska tillsammans med ytterligare en eller två elektriker installera all el.

Nu startar eljobbet i den första av fem förskolor Varbergs kommun upphandlat genom partnering. Tvåplanshuset i Trönninge ska fyllas hela 180 barn i början av nästa år.

För två år sedan startade partneringprojektet där entreprenörerna valdes ut genom intervjuer. Tillsammans med byggaren NCC blev det Elektro-Emanuel, Pålsonplåt och Bravida som städslades för projektet. Arbetet inleddes med då med en workshop där alla, även slutanvändarna, deltog med sina synpunkter. För hela jobbet har också entreprenörerna en gemensam budget: – Den har vi att förhålla oss till, för alla inblandade gäller det därför att samarbeta och flytta resurser dit de behövs, säger Hasse Thomasson, projektledare på Elektro-Emanuel. Både han och Magnus Aronsson på byggherren Varbergs Fastighets AB tycker att partneringprojektet hittills fungerat bra: – Frånsett att det strulat lite från vårt beställarhåll, tanken var ju att en annan förskola skulle byggas först, har det rul�lat på bra, tycker han.