Nyheter

På upploppet med största vattenverket

På upploppet med största vattenverket

De installerar Vattenverket. Fr v Carl Selin, Nicklas Langseth, Oscar Söderlund, Martin Johansson, Carl-Johan Nordwall och Victor Tunefjord.

Efter rekordkort byggtid står nu Vattenverket i Kungälv snart färdigt. Ett av Elektro-Emanuels största projekt med leveranser av bland annat ställverk och reservkraft: – Det är ju komponenter vi vanligtvis jobbar med men här är de både fler och större, säger Lars Börjesson, projektledare på Elektro-Emanuel.

Som mest har uppåt 12 montörer funnits på plats för de omfattande installationerna i vattenverket, som startade i höstas. – Detta är det största verk jag jobbat med, tidplanen har varit pressad och mycket har handlat om att snabbt lösa tekniska problem för att kunna genomföra installationerna, säger Carl Selin med mer än 10 års erfarenhet som ledande montör på dylika anläggningar. Medan NCC stått för bygget har Purac designat den avancerade reningstekniken. Där bland annat sandfilter, membranfilter, kolfilter och UV-ljus ska producera drickbart vatten från Göta älv. Som mest 200 liter i sekunden.
– Vi kommer att ha obegränsad tillgång till vatten för lång tid framöver och även på sikt kunna försörja andra kommuner, säger Hans Liljered, enhetschef på Kungälvs kommun. Såväl processingenjören Andrew Holmes som driftsamordnaren Joacim Larsson ger Elektro-Emanuels insats bra betyg:
– De har fungerat jättebra, där finns inget att anmärka på, konstaterar de. Någon gång i höst beräknas verket vara i full drift.