Nyheter

Nytt arbetssätt på verkstaden: Satsning i Veddige

Nytt arbetssätt på verkstaden: Satsning i Veddige

– Det handlar om ökat flöde, ordning och reda och ett effektivare jobb, säger Gustav Qvist om de nya arbetsmetoderna på verkstaden i Veddige.

Elektro-Emanuel satsar på den egna verkstaden i Veddige. Nya dubbelt så stora lokaler samt förfinade arbets- metoder ska öka produktionen:
verkstadslokalerna. Med den nya ordningen ska detta finns till hands vid varje arbetsstation.
– Vi vill få ett bättre flöde, man ska slippa springa och hämta material och verktyg, jobbet ska göras effektivare helt enkelt, säger Gustav Qvist arbetsledare för verkstaden.

På verkstaden i Veddige tillverkas förutom elcentraler och skåp även ställverk sedan förra året. Lokalerna har därmed blivit trånga och logistiken svårare.
– Tanken är att vi ska bygga upp arbets- stationer för de specifika områdena, vid varje station ska det finnas rätt utrustning och verktyg för detta, man ska inte behöva gå och leta som i dag, säger Gustav Qvist.
I dag finns lagret med utrustning utanför verkstadslokalerna. Med den nya ordningen ska detta finns till hands vid varje arbetsstation.
– Där ska bara finnas det som behövs för just det specifika arbetsmomentet, säger han.
En arbetsgrupp där bland annat montörerna och inköpsansvarige ingår har också bildats för att mejsla ut ett nytt och mer effektivt arbetssätt:
– Mycket handlar om att skapa en ordning och struktur som fungerar för alla, det ska vara enkelt även för den montör som tillfälligt kommer in och exempelvis ska bygga ett apparatskåp, fortsätter Gustav Qvist.
Han är också tydlig med att förändringen inte kommer att ske över en natt:
– Nej, det kommer att ta tid innan allt fungerar som tänkt, det visar de ställen vi besökt som infört liknande arbetsmetoder, säger han.
På verkstaden i Veddige tillverkades förra året över 50 produkter, varav ett 10-tal ställverk.