Nyheter

Ny skola växer fram i Frillesås

Ny skola växer fram i Frillesås

Ledande montören Emil Johansson och projektledaren Morgan Svensson på inspektionsrunda inför det mer intensiva byggskedet av den nya stora skolan i Frillesås.

I flera decennier har paviljonger löst trångboddheten på Frillesåsskolan. Nu byggs en ny där Elektro-Emanuel levererar alla elinstallationer.
– Vi kommer att ha en handfull montörer här i det intensivaste skedet, säger Morgan Svensson, projektledare på Elektro-Emanuel.
Den 4 300 kvadratmeter stora skolan, i två våningar, får en kapacitet på 840 elever och är ett partneringprojekt med Skanska i spetsen.
– På topp tippar jag på att vi kommer att vara ett 50-tal här på bygget, säger platschefen Stefan Granath som tycker att samarbetet i projektet fungerar bra.
Bygget, startade i våras på det som tidigare var en grönyta som utgjorde själva skolgården. I september 2021 beräknas den nya skolan öppna. Då kan eleverna ta såväl ett 30-tal salar, såsom hemvister, i bruk liksom salar för slöjd, bild, musik och hemkunskap. Men därmed är inte projektet slutfört:
– Förutom själva nybygget är vi sedan även med i renovering av ett befintligt hus liksom bygget av ett nytt storkök i matsalen, berättar Morgan Svensson.
Den renoveringen ska vara klar i början av 2022. I byggprojektet ingår också en satsning på social hållbarhet i samarbete med statliga forskningsinstitutet Rise. Detta för att utveckla verktyg för social hållbarhet i byggskedet. Enligt Skanska kan det handla om att påverka omgivningen i form av exempelvis buller så lite som möjligt. Liksom vilka val man gör av underleverantörer. När skolan står klar ska även ett flertal av de nuvarande paviljongerna tas bort.