Nyheter

Ny panna säkrar värmen i Särö

Ny panna säkrar värmen i Särö

– Bygga ihop nytt system med ett gammalt har varit en utmaning, säger Kjell Grönberg på Osby Parca som också tagit hjälp av Niklas Enoksson på Elektro-Emanuel.

Ett växande Särö behöver också mer värme. I höst har därför ytterligare en pelletspanna därför installerats på panncentralen i Bukärr. Den operationen krävde också Elektro-Emanuels assistans.
För att göra uppgraderingen möjlig måste nämligen elabonnemanget säkras upp från 63 till 160 ampere. Vilket i sin tur krävde utbyte av hela elcentralen:

– Vi gjorde det jobbet under en långdag, samtidigt som vi behövde hålla igång en oljepanna som då fick anslutas till ett dieselaggregat, berättar Niklas Enoksson, arbetsledare på Elektro-Emanuel.
Arbetet med att installera den nya pelletspannan på 1 MW och sy ihop gammalt och nytt har heller ingalunda varit en okomplicerad historia:
– Att riva och bygga om till ett nytt system har varit en utmaning, konstaterar Kjell Grönberg, projektledare hos pannleverantören Osby Parca.
Han är ändå nöjd med att snart kunna driftsätta den nya pannan och det nya datoriserade styrsystemet för hela anläggningen. Nu med två pelletspannor och en oljepanna som backup.