Nyheter

Ny bro gav stororder

Ny bro gav stororder

Han bygger elen i bron. – Vi har jobbat länge med detta, anbudsprocessen med Skanska startade redan hösten 2015, berättar Henrik Vendelstrand projektledare på Elektro-Emanuel.

Elektro-Emanuel ska leverera utrustning och installationer för det nya landmärket i Göteborg – Hisingsbron. Jobbet startar nästa höst och ska pågå fram till år 2022.
– Det är en fin order och ett speciellt projekt, konstaterar Henrik Vendelstrand, projektledare på Elektro-Emanuel.

Den nya förbindelsen över älven ska ersätta nuvarande Götaälvbron som invigdes 1939. Jämfört med denna blir den nya bron både betydligt bredare och lägre, med ett lyftbord i mitten där sjöfarten kan få fri höjd på 28 meter. Bron har filer för såväl bilar som cyklister, gående och kollektivtrafik. Uppdraget för Elektro-Emanuel är att leverera och installera kraftförsörjning till detta via två teknikrum på ömse sidor om älven:
– En stor del av leveransen är just kraftförsörjningen, men även den arkitektoniska belysningen, både inifrån och utanför bron, berättar Henrik. Totalt handlar det om 50 ton kabel, 2,5 kilometer av den grövsta sorten, samt 1000-tals ljusarmaturer av olika slag. Förutom ställverk, elcentraler och säkerhetsanläggningar. – Vårt arbetsområde blir ramperna upp mot lyftspannet och de teknikutrymmen som finns under dem på både södra och norra älvstranden, samt kollektivtrafikbron från södra älvstranden bort mot Nils Ericssonplatsen och Lilla Bommen, fortsätter han. Arbetet, med Skanska som totalentreprenör, började redan hösten 2016 med grundläggande mark- och betongarbeten. För Elektro-Emanuels del startar jobbet på plats först nästa höst.
– Vi räknar med att det kommer krävas en sex, sju montörer under byggtiden som ju sträcker sig flera år, säger Henrik. För Göteborg är den nya bron mer än bara en bro. Tanken är också att binda ihop staden på ett bättre sätt och skapa ett landmärke som ingår i dess skyline. Bron har ritats av den danska arkitektbyrån Dissing+Weitling. De vann den stora arkitekttävlingen där förslagen bedömdes utifrån landmärke, gestaltning, skönhet, funktion, byggbarhet och ekonomi.
– Det är fantastiskt hedrande och roligt att få vara med om bygget av ett landmärke som under lång tid framöver blir en del av stadsbilden i Göteborg, tycker Anders Emanuelsson, VD på Elektro-Emanuel.