Nyheter

Nu möts man på nätet

Nu möts man på nätet

– Det finns både för- och nackdelar med möten på nätet, anser projektledaren Martin Vendelstrand som gör sig redo för ett nytt möte med en beställare.

Utrustad med headset framför datorn är projektledaren Martin Vendelstrand redo för att delta i byggmötet – vid sitt skrivbord. En effekt av pandemin är att digitala möten ersatt fysiska på Elektro-Emanuel:
– Det har både för- och nackdelar, mycket restid sparas in men ofta blir det inga bra diskussioner, säger han.


Som projektledare för ett reningsverk i Blekinge, dryga 20 mil bort, har omläggningen till digitala möten förstås sparat in långa resor. Men det har inte bara inneburit fördelar:
– Ibland har det varit svårt att få fram sina synpunkter på ett bra sätt, att avläsa kroppsspråk är inte heller så lätt, liksom att kommunicera om det är många med på mötet och den tekniska utrustningen inte varit anpassad, säger han. Trots en försiktig inställning till möten via nätet tror han ändå att en del av de digitala mötena kommit för att stanna:
– Finns rätt utrustning hos den man har mötet med tror jag att vissa digitala möten kan fungera bra, säger han.
Elektro-Emanuel reagerade snabbt och tidigt på Covid19 för att minska smittspridningen och förebygga sjukdom. En powerpoint skickades ut till alla anställda innehållande Folkhälsomyndighetens rekommendationer men också många tips om hur arbetet kan göras så säkert som möjligt. Exempelvis en ny rutin för servicetekniker är att ringa kunden och kolla att alla är friska och besöket är okej. Liksom att det ska finnas handsprit i bilarna för desinfektion mellan varje jobb. Även hur raster kan delas upp och städråd ingår i informationen.
– Vi har på kort tid gjort en jätteförändring i hur vi kommunicerar och agerar, konstaterar Elektro-Emanuels vd Anders Emanuelsson.