Nyheter

Nu finns allt i mobilen

Nu finns allt i mobilen

Mobil ersätter pärmar. – Enklare och mer transparent, säger Tobias Segerström och Henrik Vendelstrand, skapare av det nya IT-baserade systemet för projektdata och egenkontroll.

Projektpärmarna ersätts med portaler i mobil eller läsplatta. Elektro-Emanuel sjösätter nu ett helt nytt IT-baserat system för egenkontroll och projekt.
– Det blir enklare och mer transparent både för våra egna medarbetare, kunder och samarbetspartners, säger projektledarna Tobias Segerström och Henrik Vendelstrand som skräddarsytt det nya systemet.

Istället för att samla och söka information om egenkontroll och projekt i pärmar görs allt nu tillgängligt i vilken mobiltelefon eller läsplatta som helst:
– För externa kontrollanter och samarbetspartners blir det ju mycket lättare att komma åt de data man vill ha, och våra montörer kan föra in uppgifterna direkt i sin mobiltelefon vid egenkontrollen, förklarar Tobias Segerström.
Tillsammans med Henrik Vendelstrand har han under något års tid av och till arbetat fram och utvecklat projektportalen samt den nya metoden för egenkontroll. Det molnbaserade digitala systemet i Office 365 har sedan byggts av IT-företaget Compago i Malmö. Till satsningen på omkring en halv miljon kronor har Region Halland/Almi också bidragit med en femtedel via s k utvecklingscheckar.
– Eftersom det blir smidigare att föra in och hantera uppgifter i det nya systemet kommer vi också att kunna kapa en del kostnader, säger Tobias Segerström.
En stor vinst är att egenkontrollsystemet är skalbart:
– Därmed blir det enklare att anpassa det till alla förekommande uppdrag i företaget, som ju kan se väldigt olika ut, säger Henrik Vendelstrand.