Nyheter

Manual för ledande montörer

Manual för ledande montörer

Morgan Svensson utbildar ledande montörer. Först ut var fr v Rasmus Sävås, Patrik Mellbin. Fredrik Skantze, Birol Adem och Mikael Larsson.

Ledande montören är en viktig kugge på jobbet. Nu sätts de på skolbänken för att få en gemensam arbetsmetod:
– Ett enhetligt arbetssätt minimerar extraarbete och gör allt enklare både för oss och kunderna, säger Morgan Svensson, som leder utbildningen.
Han är numera projektledare på Elektro-Emanuel men har själv ett mångårigt förflutet som ledande montör i olika projekt.


– I den rollen är man länken mellan arbetsplatsen och projektledningen, och den som lägger ribban för arbetslagets insats och kvalité, säger han.
Totalt ska 20 medarbetare utbildas, i första omgången i mitten av maj sitter fem montörer i skolbänken:
– Det är bra om alla jobbar likadant, det har ju också kommit in folk från andra firmor och att vi nu får samma grund stå på gör det lättare, säger Birol Adem som deltar i endagskursen.
Vilket även Rasmus Sävås, som i dagsläget är ledande montör, håller med om:
– Det här är välbehövligt, det underlättar för oss ute på arbetsplatserna, anser han.
Under dagen gås bland annat regler om brandlarm, datanät, dokumentation, egenkontroll, miljö, bygghandlingar och olika typer standarder igenom.
En hel del hänger på den ledande montören. Vars huvuduppgift är att planera jobbet på arbetsplatsen. Exempelvis beställa material i tid, se till att jobbet kan utföras som tänkt, att tider hålls och arbetsmiljöplanen följs.
– Det gäller helt enkelt att ha ordning och reda på sin arbetsplats och kontroll över att jobbet utförs som det ska och en bra kommunikation med alla som är involverade i projektet, säger Morgan Svensson.
Till hösten räknar han med att nästan alla 20 ledande montörer på Elektro-Emanuel ska ha genomgått samma utbildning.