Nyheter

”Laddat” möte med fokus på framtidens färdmedel

”Laddat” möte med fokus på framtidens färdmedel

Representanter för bostadsbolagen Eksta, Aranäs och Derome deltog i mötet på Elektro-Emanuel om framtidens fossilfria bilpark.

”Hur förbereder man sin anläggning för en fossilfri bilpark? Det var temat när Elektro-Emanuel i höstas bjöd in experter och företrädare för bostadsbolag till information om ny infrastruktur för laddstolpar.
– Det viktigaste är att göra en egen behovsanalys med sikte på en fyra, fem år framåt, tipsade Philip Miletti, expert på laddinfrastruktur från Garo.

Han berättade att när företaget 2008 började tillverka produkter för att ladda elbilar fanns bara drygt 100-talet fordon i landet. I dag är den siffran över 40 000 och växer stadigt. Vilket också fått EU att enas om en standard för ladduttag i publik miljö som gäller från och med i år.
– Det finns inga krav på att använda sådana uttag, men det handlar om säkerhet, vanliga eluttag är inte anpassade till den stora belastning det är frågan om, konstaterar Philip Miletti. Detta hade han en mängd belysande exempel på, liksom nya smarta lösningar som tagits fram för säker ”tankning” av elbilen. Där laddningen såväl kan styras med appar som att den som står för utrustningen kan ta betalt för strömmen. Exempelvis via Swish eller andra betaltjänster som elbolagen tillhandahåller. Redan om 13 år ska Sveriges fordonsflotta vara fossilfri, enligt miljömålen. Och dit är det inte långt:
– Tanken är ju att ett nät med laddinfrastruktur byggs upp för att kunna ersätta flytande drivmedel, säger Jonas Möller Nielsen, samordnare på Region Hallands energikontor. För att det hela ska kunna förverkligas finns statliga bidrag att söka, exempelvis från Klimatklivet där 800 miljoner kronor per år avsatts till och med nästa år.
– Företag kan få bidrag från staten med hälften av investeringen, och hittills har laddstolpar fått mest stöd, berättar Jonas Möller Nielsen som rekommenderar att söka pengar senast första halvåret 2018 och han hjälper även hjälper till med ansökningar. Informationen på mötet uppskattades av bostadsbolagens företrädare. Exempelvis Helen Runger, teknisk förvaltare på Aranäs:
– Vi står ju precis inför hur vi ska göra i våra bostadsområden, det gäller till exempel hur betalningen ska gå till, det börjar ju komma efterfrågan på laddmöjligheter, säger hon. Därför tycker hon att seminariet om laddinfrastruktur var välkommet:
– Inte minst för att man träffar andra i samma situation, att man får dela erfarenheter och information om förutsättningarna för hur detta kan hanteras framöver, säger Helen Runger.