Nyheter

Kvitto på kompetens

Kvitto på kompetens

Certifierad för energikartläggning i stora företag. – Det är givetvis en fjäder i hatten och ett bra kvitto, säger Jarl Nilsson, energiexpert på Elektro-Emanuel.

Elektro-Emanuels energiexpert Jarl Nilsson tillhör nu en exklusiv skara. Han är en av ett fåtal i landet som certifierats för att kartlägga energiförbrukningen i stora företag. – Det här är givetvis en kvalitetsstämpel för oss, vi kan nu jobba med energiförbrukningen i alla typer av företag, säger Anders Emanuelsson, VD på Elektro-Emanuel.

Jarl Nilsson har arbetat som energiexpert på Elektro-Emanuel sedan 2008. Och under den tiden kartlagt och analyserat energiåtgången hos en mängd företag. Vilket alltid resulterat i lägre energiförbrukning och därmed lägre kostnader för företagen. Men tills nu har det jobbet inte varit tillåtet att utföra i de större företagen, med över 250 anställda och 450 miljoner kronor i omsättning. För detta har ett särskilt certifikat krävts. Vilket Jarl Nilsson också tycker är fullt rimligt:
– Att personer med rätt kompetens genomför kartläggningar är ju väldigt viktigt, företagen betalar ju för detta och måste kunna lita på att de får korrekta analyser och kan vidta de mest optimala lösningarna för sin energianvändning, menar han. Först ut av de större företagen som nu ska kartläggas är Eson Pac i Veddige. Ett företag som utvecklar och tillverkar förpackningslösningar. Med 500 anställda i sina totalt sex fabriker i Sverige, Schweiz och Danmark.
– Minst 25 procent av företagets energiförbrukning måste vara kartlagd till första kvartalet nästa år, enligt bestämmelserna, berättar Jarl Nilsson. Enligt lagen om energikartläggning i stora företag, som trädde i kraft 2014, är syftet att nå målet om 20 procents energibesparing till år 2020. Totalt omfattas drygt 1 100 företag i landet som vart fjärde år är skyldiga att göra en energikartläggning. I hela Sverige har bara omkring 100 personer hittills certifierats för den uppgiften.